cimer
cimer

Kedves Látogató!

Köszönti Önt Torda

Dobai János

Szeretettel köszöntöm azokat, akik az interneten barangolva településünk után érdeklődnek és ezáltal is jobban megismerik ezt a nagy múltú, szorgalmas emberek által lakott települést, amelyet ha személyesen is felkeresnek bizonyára örökre a szivükbe zárnak.

továbbHasznos linkek


vmpp

preduzetnici

opstina_zitiste

srbija

vojvodina

Tordaiak Klubja
Torda település, 1998 tavaszán ünnepelte szerződéses letelepítésének 200. valamint a Nepomuki Szent János katolikus templom felszentelésének 150. évfordulóját. E két ragyogó jubileumot csak az vetett árnyékot, hogy a valamikor több mint 5000 lelket számláló településnek, mára már alig 1600 lakósa van és kilátásaink szerint a jövőben sem tudunk kecsegtetőbb adatokkal szolgálni.
tények birtokában a tordai Helyi Közösség Tanácsa 1998 áprilisában határozatot hozott, hogy megalakítja a Tordaiak Klubját, azzal a céllal, hogy állandó kapcsolatot teremtsünk, és rendszeresen tájékoztassuk a külföldön és a régi Jugoszlávia területén élő Tordáról elszármazottakat.
Ezt követte pár toborzó összejövetel Nagybecskereken, Újvidéken, Szabadkán, majd a Helyi Közösség Tanácsának szervezésében 1998. október 17-én megtartottuk a Tordaiak Klubja Alakuló Közgyűlését. Ebből az alkalomból kinyomtattuk a Tordai Újság próbaszámát, mely rendszerességéről, elnevezéséről, formájáról és tartalmáról a továbbiakban a Tordaiak Klubja, mint kiadó hozott határozatot.
A Közgyűlésen határozat született, mely szerint a Tordaiak Klubja, civil szervezet, politikamentes polgári egyesület, melynek tagjai lehetnek a Tordán élő és a Tordáról elszármazott polgárok, valamint azok barátai, akik a Klub Alapszabályát elfogadják, és annak szellemében tevékenykednek.
A Közgyűlés meghatározta a Tordaiak Klubja alaptevékenységi céljait, melyek a következők:
- a szülőfalunk és környéke hagyományainak, népszokásainak és folklórjának felkutatása, megőrzése és ápolása;
- a Tordán élők és az elszármazottak szorosabb kapcsolatainak megteremtése, ápolása és elmélyítése
- az oktatás és az iskola, mint falunk egyik legjelentősebb intézménye működéséhez szükséges alapfeltételek támogatása;
- a Művelődési Egyesület, mint kultúránk és hagyományaink ápolásával megbízott szervezet, támogatása;
- falunk sportéletének fellendítésére szervezett akciók támogatása,
- a kölcsönös tájékoztatás rendszeres megszervezése, a Tordai Újságon keresztül, vagy e-mail formában;
- falunkban tevékenykedő civil szervezettekkel való kapcsolat kialakítása és elmélyítése;
- környékünkön hasonló tevékenységet végző szervezettekkel való kapcsolat létrehozása és elmélyítése;

A Tordaiak Klubja a rendszeres tevékenység megvalósításához a Közgyűlést, melynek tagja minden Klubtag, az Elnökséget, amely hét tagú és az Ellenőrző bizottságot foglalja magába.


E határozatok értelmében a Tordaiak Klubja 12 éve folyamatosan működik, és meggyőződése, hogy a tömegesség által, ha fizikai létben nem is, ám lélekben újra három, vagy akár négyezren is vagyunk igazi tordaiak, ami egyben megmaradásunk biztos záloga.
Így bizonyosságot teszünk arról, hogy törődünk egymással, és lehetőségeink szerint támogatjuk szülőfalunkat, annak megmaradását és fejlődését.


A Tordaiak Klubja elérhetősége:
Elnök : Mezei Zsuzsanna, Telefon: + 381 64 1972190