cimer
cimer

Kedves Látogató!

Köszönti Önt Torda

Dobai János

Szeretettel köszöntöm azokat, akik az interneten barangolva településünk után érdeklődnek és ezáltal is jobban megismerik ezt a nagy múltú, szorgalmas emberek által lakott települést, amelyet ha személyesen is felkeresnek bizonyára örökre a szivükbe zárnak.

továbbHasznos linkek


vmpp

preduzetnici

opstina_zitiste

srbija

vojvodina

A TORDAI ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA

Falunkban az oktatás kezdete 1803-ra vezethető vissza, ugyanis ekkor épült fel az első nádfedeles iskola. 1871-ben megjelent minisztériumi rendelet megállapította a tordai iskolák jellegét és elnevezését is, így a tordai iskola neve: TORDAI KÖZSÉGI ELEMI NÉPISKOLA lett.
1929-ben már négy iskolaépület volt, összesen hét tanteremmel. Alig tíz évre, 1938-ban a központban levő régi iskola helyén egy új egyemeletes iskola épült, ahol négy tanterem és két tanári lakás volt. A felszabadulás után 1946/47-es iskolaévtől az 1950/51-es iskolaévig hét osztályos volt az általános iskola. 1951/52-es iskolaévtől vette kezdetét falunkban a nyolc osztályos általános iskola. A felszabadulás után a tanintézmény felvette az Ady Endre Általános Iskola nevet. Ami megmaradt, ami közös vonása a régi és az új iskolarendszernek is, az az iskolaszék megléte. Az első iskolaszéket 1871-ben alakították meg 13 taggal. Az iskolaszéknek joga volt az iskolában folyó oktatás ellenőrzésére. Az iskolaszék ma is jelen van, és hasonló feladatokkal rendelkezik.
Az 1938-ban épített egyemeletes iskolaépületet 1988/89-es iskolaévben felújították, kibővítették. 1990. szeptember 1-jén kezdődött meg a munka a felújított iskolában, és a mai napig itt történik a tanulók oktatása és nevelése.Iskolánk 1994-től a Banatsko Karađorđevo-i általános iskola kihelyezett tagozataként működik. A 2009/2010-es iskolaévben 146 tanulónk van. A tőlünk 9 km-re levő Törzsudvarnokról 8 tanuló utazik hozzánk, ugyanis, ott csak alsó tagozatokon van magyar nyelvű oktatás. Iskolánkban az oktatás magyar és szerb nyelven folyik. Tanulóink anyanyelvünk mellett a szerb nyelvet, mint környezetnyelvet, valamint a német és angol nyelvet tanulják. A kötelező választott tantárgyak közül a diákok 100%-a a hitoktatás óráit látogatja.
Iskolánk munkaközössége 22 tagú: 5 tanítónő, 13 tanár és 4 segédszemélyzet. Ami a szakkádert illeti, négy tantárgyat oktatnak iskolánkban nem megfelelő végzettséggel rendelkező tanárok (matematika, fizika, angol nyelv, képzőművészeti kultúra).
Tanulóink a Vajdaság városaiban Nagybecskereken, Zentán, Csókán, Szabadkán, Kanizsán, Újvidéken és Futogon tanulnak tovább.
A 2009/10-es iskolaévben, november 8-án a pedagógusok napján, a Tartományi Végrehajtó Tanács épületében oktatási intézményünk igazgatónője átvette a Đorđe Natošević díjat. E díjat minden évben a tartományi képviselőház odaítéli a legkimagaslóbb eredményeket elért iskolának és egyénnek.
Iskolánk sikeresen együttműködik a helyi szervezetekkel is. Eredményes együttműködésünk van a tordai Helyi Közösséggel, a Tordaiak Klubjával, a Földműves Szövetkezettel, a Fácán Vadász Egyesülettel, a Petőfi Sándor Művelődési Egyesülettel, valamint az Olimpia Sportegyesülettel.
Iskolánknak állandó rovata van a Tordaiak Klubja által kiadott Tordai Újságban a Csicsergő című oldalakon. Ez mellett sikeresen tevékenykednek iskolánk kis újságírói is, hiszen ötödik éve, hogy évente négyszer jelenik meg iskolai újságunk, a Cimbora.
Tanulóink részt vesznek a versenyeken, pályázatokon, rendezvényeken, ahol igen szép és kimagasló eredményeket érnek el.
Iskolánk közössége nagyon büszke minden tanulóra, akik az eredményeik által nevezetesebbé, ismertebbé tették és teszik mind iskolánkat, mind falunkat.
Kovács Zsuzsanna,
Igazgatóhelyettes